Ångerrätt

Du har 14 dagars returrätt efter att du mottagit dina produkter. Returrätten gäller endast på obruten förpackning samt oanvänd vara. Bruten förpackning eller använd produkt går ej att ångra.

Returfrakt

Vid alla returer är du ansvarig för att varan når oss, och om inte annat anges, även för fraktkostnaden. Är din order felexpedierad eller felaktig återbetalas returfrakten.

Leverans

Varor som beställs på roffesraceway.se skickas ut via post och levereras till kunden. Förväntad leveranstid är ca 2-5 arbetsdagar inom Sverige.

Privat policy

Vi följer personuppgiftslagen (PUL). I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter enligt PUL i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att få tillgång till den information som vi registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i sådana fall via e-post.

Produktansvar

Roffesraceway.se avsäger sig allt ansvar för hur produkten används och omhändertas av köparen. Köparen har själv fullt ansvar för hur produkten används.

Reklamation

Om du anser att en produkt är defekt eller felaktig kontakta gärna oss. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten. Reklamationsrätten omfattar t.ex. inte fel orsakade av normalt slitage eller felaktigt användande, eller då du ändrat varans ursprungsskick. 
Vid en reklamation bedömer vi varans beskaffenhet och produktens beräknade livslängd tas i åtanke.
Om varan efter granskning bedöms som defekt/felaktig ersätts du i första hand ny vara. Om ny vara inte kan skickas återbetalas totalbeloppet inklusive expeditions- och fraktkostnader.

För att Roffes Raceway ska kunna bedöma den reklamerade varan ska hela varan återsändas, detta tillsammans med en utförlig beskrivning av felet och hur varan används. Om inte hela varan/ordern kommer i retur till oss kan vi inte göra en fullständig bedömning av varans fel och kan endast bedöma och eventuellt återbetala för den del vi fått tillhanda. Roffes Raceway betalar inte ut fraktkostnader för reklamation. Reklamation till Roffes Raceway ska göras inom 30 dagar från det att kunden mottagit ordern.